Integritetspolicy

1. Varför har vi en integritetspolicy?

Marish Hemservice AB värnar om din personliga integritet och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samtidigt som vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Marish Hemservice AB.

2. Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, eller personnummer, men även bilder och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Marish Hemservice AB samlar in uppgifter från dig när du fyller i ett formulär på vår webbsida, registrerar dig som kund genom vår kundtjänst eller på annat sätt interagerar med oss.

I våra formulär på hemsidan samlar vi in:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Bostadsinformation

När du blir kund hos oss så samlar vi in:

 • Mer specifik bostadsinformation
 • Betalningsuppgifter
 • Uppgifter om dina beställningar
 • Larmkoder
 • Dörrkoder
 • Nycklar

4. Varför samlar vi in personuppgifter?

Den information Marish Hemservice AB samlar in från dig kan användas för olika ändamål. Det huvudsakliga syftet för behandling av personuppgifter är att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av tjänst/köp, fakturering och eventuell reklamation.
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
 • Förhindra bedrägeri.
 • Hantera RUT- och ROT-avdrag.
 • Fullgöra avtal med underleverantörer till oss.
 • För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster.
 • För att kunna marknadsföra oss till dig.
 • Marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar och statistik.
 • För rekrytering.

5. Så behandlar vi dina personuppgifter

Marish Hemservice AB är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar dina uppgifter elektroniskt och lagrar dem i enlighet med vad gällande lagstiftning säger. Ett exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför är för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Marish Hemservice AB har inte rätt att sälja personuppgifter ur registren, men lämnar uppgifterna till andra myndigheter främst i form av Skatteverket för att kunna göra RUT- samt ROT-avdrag.

Personuppgifterna kan också komma att delas med underleverantörer för utförande av exempelvis specialtjänster.

6. Rättsliga grunder

Genom godkännande av orderbekräftelse fullgör kunden köpeavtalet. Insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna leverera tjänster och fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden samt rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagstadgade krav på lagring som t.ex. bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara informationen i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är t.ex. obetalda skulder.

7. Kundens samtycke

Vid genomförandet av köpet samtycker kunden att Marish Hemservice hanterar personuppgifter, för att kunna administrera och utföra uppdraget. Vid genomförandet av köpet samtycker kunden att Marish Hemservice AB använder e-post till marknadsföring samt för e-post-register för att kunna marknadsföra till kunden via e-post.

Så länge samtycke råder om utskick av nyhetsbrev sparas uppgifterna. Kunden kan när som helst avböja nyhetsbrevet genom att kontakta oss via mejl eller telefon.

8. Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina beställningar, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.
 • Uppgifter kring RUT- och ROT-avdrag.

9. Kundens rättighet

Kunden har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som finns hos Marish Hemservice AB. Observera att vi har en handläggningstid på upp till en månad.

Om det skulle vara något fel i kundens uppgifter kan kunden begära att få dem rättade genom att kontakta oss.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

10. Cookies

Marish Hemservice AB använder cookies för analys i Google Analytics. Cookien låter oss samla in besöksstatistik på hemsidan. Detta innebär att vi behandlar information om besökaren är ny eller återkommande, vilka sidor som besökts, operativsystem som använts, geografisk information och annan liknande data.

En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

11. Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 010-330 70 50

E-post: hej@marishhemservice.se

Brev:
Marish Hemservice AB
Box 30003
200 61 Limhamn

Marish Hemservice AB
Martin Kjellbom, VD
Tel: 010-330 70 50

www.marishhemservice.se

Marish Hemservice AB Integritetspolicy, giltig från den 31maj 2022.

Marish Hemservice erbjuder tjänster inom städning, fönsterputs, trädgårdsservice, hantverksservice, vardagsomsorg, familjeservice, husdjurservice och mer i hela Skåne.
© Marish Hemservice AB
Huvudkontor: Postadress Box 30003, 200 61 Limham
Org.nr. 559372-6259
Pe-form reklam- och webbyrå
cross